ហេតុអ្វីជ្រើសរើសសេវាកម្មខាងយើង?

សេវាកម្មល្អ តម្លៃធូថ្លៃ មាននៅ CITO Translation Services ទទួលបកឯកសារ គ្រប់ប្រភេទទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ទាំងឯកសារផ្លូវការ និងក្រៅផ្លូវការ ទទួលបកឯកសារផ្ទាល់មាត់ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត អាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ៧៧,៧៨ និង ១០៨ អឺសេរ៉ូ ផ្លូវ ១៦៤ សង្កាត់អូឬស្សី ខ័ណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ជំនាញក្នុងការបកប្រែ

យើងផ្តល់ជូននូវអ្នកបកប្រែដែលមានឯកទេសបកប្រែភាសាជាច្រើនឆ្នាំ និងប៉ិនប្រសព្វជាមួយនិងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ ដែលឆ្លើយតបទៅនិងការរកឃើញថ្មីៗឥតមានដែនកំណត់។ ការបកប្រែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងឆាប់រហ័ស ជូនដល់អតិថិជន។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង

យើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះឯកសាររបស់អតិថិជន ចំពោះពេលវេលាដែលបានកំណត់ ការសម្ងាត់ឯកសាររបស់អតិថិជន និងការផ្តល់ជូននូវទំនុកចិត្ត ផ្តល់នូវសេវាកម្មទាន់ពេលវេលាដល់អតិជនពេលត្រូវការ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង

Contact us

Tel: 099 73 59 23 / 096 398 66 47

We have provide best translation service

Our Service:

  • Cambodia Translation
  • Chineses Translation
  • English Translation
  • Thai Translation
  • Vietnames Translation
  • Japanese Translation
  • Korean Translation

Our Partners